Redakcja

prof. dr hab. Mirosław Skarżyński (1952–2019) (redaktor honorowy)

dr hab. Maciej Rak, prof. UJ (redaktor naczelny)

dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ 

dr Anna Czelakowska

dr Tomasz Kurdyła (sekretarz redakcji)