Bieżący numer

Wspomnienie

23 sierpnia 2019 r. zmarł w Kielcach w wieku 67 lat prof. dr hab. Mirosław Skarżyński, założyciel i redaktor naczelny „LingVariów”, całe życie związany z Uniwersytetem Jagiellońskim.

     Pan Profesor był bardzo wymagający i to nie tylko w stosunku do członków redakcji, ale też do wszystkich, którzy mieli styczność z pismem, czyli autorów, recenzentów, wydawnictwa. Ale najbardziej był wymagający w stosunku do siebie, po prostu żył „LingVariami”. Cały czas zabiegał o dobro pisma i poziom publikowanych w nim artykułów.

     Był niezwykle pracowity. Przejawiało się to nie tylko w działaniach na rzecz „LingVariów” i edytorskiej skrupulatności w pracy redakcyjnej, ale też w twórczości naukowej. Pisał systematycznie artykuły i książki w ostatnim czasie głównie z zakresu historii polskiego językoznawstwa.

     Dzięki utworzeniu w „LingVariach” działu Z przeszłości językoznawstwa, a także zainicjowaniu serii sympozjów „Przypomnienia” Prof. Mirosław Skarżyński zintensyfikował badania nad naszą tożsamością lingwistyczną. Uczył nas (członków redakcji) zawsze, żeby patrzeć nie tylko do przodu, ale również wstecz, na dokonania naszych poprzedników. W 2007 r. powołał do życia „Bibliotekę LingVariów”, w której dotychczas wyszło 27 tomów.

     Był bardzo odważny, zwłaszcza podejmując w końcu 2005 r. śmiałą decyzję o utworzeniu na nowo powstałym Wydziale Polonistyki UJ pisma językoznawczego. Lingwiści mieli już wtedy gdzie publikować, kolejne czasopismo mogło się utrzymać (jako lokalny periodyk), upaść lub się rozwijać. Dzięki zaangażowaniu Pana Profesora „LingVaria” nie upadły i nie są lokalne, rozwijają się od kilkunastu lat, stanowiąc konkurencję – w dobrym tego słowa znaczeniu – dla czasopism o renomie ustalonej już przed kilkudziesięciu laty.

     Dzięki Prof. Mirosławowi Skarżyńskiemu „LingVaria” są miejscem spotkania językoznawców, którzy widzą język z różnych perspektyw, na łamach pisma dokonuje się wymiana myśli polskiej i obcej, a także debiutują młodzi (niektórzy z pierwszych debiutantów to już doktorzy habilitowani).

     W ostatnim (wiosennym) numerze „LingVariów” znalazł się artykuł Pana Profesora Geneza i początki Studium Słowiańskiego UJ, który był zapowiedzią przygotowywanej przez niego monografii. W jesiennych „LV” miał się ukazać artykuł o recepcji szkoły kazańskiej w polskiej lingwistyce. Prac tych z krzywdą dla nas, obecnych i przyszłych czytelników, los nie pozwolił Mu doprowadzić do końca.

Profesor Mirosław Skarżyński pozostał z nami w swoich książkach, w zapamiętanych opowieściach i w „LingVariach”, które są dziełem Jego życia.

Maciej Rak

W numerze

Spis treści

 

Od redaktora naczelnego

Władysław Miodunka: Aleksander Wilkoń (1935–2022). Wspomnienie

 

Zagadnienia ogólne

Andrzej Kominek: Myśliwski i Wittgenstein. Dwa traktaty o granicach języka

Anna Czelakowska: Polisemia systematyczna i współpredykacja  

Anna Kapuścińska: Zur Anwendung piktographischer Elemente in popkulturellen Kurztexten am Beispiel des Herz-Piktogramms

                                                                                                                     

Polszczyzna współczesna

Wojciech Chlebda: Pamięć o Żydach w wielkich słownikach języka polskiego. Rekonesans. Cz. II

Agnieszka Gasz: Nowa (stara) frazeologia w SMS-ach widzów „Szkła kontaktowego”

Monika Grzeszczak: Językowy obraz demokracji w polszczyźnie

Yumeko Kawamoto: Przejście na ty jako demokratyzacja w języku polskim. Analiza danych ankietowych

Daria Ławrynow: Kreowanie negatywnego obrazu instytucji religijnych w polskojęzycznej propagandzie radzieckiej okresu międzywojennego (na podstawie czasopisma „Bezbożnik Wojujący”)

 

Polszczyzna historyczna

Magdalena Pastuch: O rozwoju dyskursywnej funkcji form rozkazujących

(na przykładzie słuchaj)

Aleksandra Deskur, Ewa Nowak-Pasterska, Dorota Rojszczak-Robińska, Wojciech Stelmach, Magdalena Wismont, Kinga Zalejarz, Olga Ziółkowska: Anotacja gramatyczna tekstu staropolskiego – problemy i wyzwania

 

Dialektologia

Renata Kucharzyk: Intensiwa typu orobić się w gwarze jednej wsi małopolskiej

Agnieszka Wełpa-Siudek: O frazematyce w Słowniku warmińskim Wiktora Steffena

 

Etymologia

Ľubor KrálikNotulae etymologicae Lemkovianae

 

Słowiańszczyzna

Олеся Палинська, Герд Хентшель: Региональные собенности использования украинско-русской смешанной речи (суржика) и влияние диалектов: приставки и предлоги vid / ot

Przypomnienia i inspiracje

 

Ewa Deptuchowa: Lucjan Malinowski i Słownik staropolski

Bogusław Dunaj, Mirosława Mycawka: Lucjan Malinowski jako historyk języka

Maciej Rak: Dziedzictwo Lucjana Malinowskiego – krakowska szkoła dialektologiczna

 

Z przeszłości językoznawstwa

 

Hanna Burkhardt: Historia polonistyki na Uniwersytecie przy Unter den Linden      

 

Język polski za granicą

Andrzej Ruszer: Czynniki rozwoju języka polskiego w Chinach

Biblioteka LV

Informacje dla autorów

Recenzenci rocznika 2022