Bieżący numer

W numerze

Nowy numer ukaże

się w maju 2018 r.

LingVaria

nr 1 (25 ) 2018

 

Spis treści

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Piotr Garbacz: The Indo-European family tree and its split – a report from the workshop

The Indo-European family tree

Barbara Hlibowicka-Węglarz:  O „cudownych formacjach” czyli rzecz o językach kreolskich

Krzysztof T. Witczak: Etniczny charakter Epirotów i Macedończyków

POLSZCZYZNA WSPÓŁCZESNA

Bartłomiej Alberski: Cechy składniowe i semantyczne dotąd

Krzysztof Jaskuła: Uwagi o elizji spółgłosek wargowych we współczesnej polszczyźnie mediów

Emilia Kubicka: Czy mówiąc prostszym językiem mówimy prościej? Formalnie narzędnikowe frazy charakteryzujące mówienie

Mariola Wołk: ‘Dziwność’ a problem oceny (na przykładzie przymiotnika dziwny)

POLSZCZYZNA HISTORYCZNA

Anna Lenartowicz-Zagrodna:  O sposobie konstruowania haseł w dawnych słownikach przekładowych (na przykładzie prac Łukasza Brzezwickiego)

Dorota Masłej: O potrzebie zastosowania terminu wernakularyzacja w polskich badaniach historycznojęzykowych

ETYMOLOGIA

Adam Fałowski, Wiktoria Hojsak: Z etymologii łemkowskich (1)

DIALEKTOLOGIA

Mirosław Jankowiak: Polonizmy leksykalne w gwarach białoruskich na Litwie (rejon orański)

ETNOLNGWISTYKA

Katarzyna Prorok: Wziął braciszek strzelbiczkę, trafił myśliweczka w główeczkę... Zdrobnienia w pieśniach ludowych – konwencja czy kreowanie obrazu świata?

Z PRZESZŁOŚCI JĘZYKOZNAWSTWA

Kacper Kardas: Słowniczek wyrazów dotyczących pokrewieństwa i powinowactwa. Nieznany rękopis Jana Łosia

Z. Kubiszyn-Mędrala, Monika Szpiczakowska: Wspomnienie Profesor Zofii Kurzowej (w piętnastą rocznicę śmierci)

Mirosław Skarżyński: Przyczynki do historii Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Marek Stachowski: Nieznany wiersz okolicznościowy orientalisty Tadeusza Kowalskiego

JĘZYK POLSKI ZA GRANICĄ

Pawło Lewczuk: Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska uczniów szkół lwowskich z polskim językiem nauczania

SOCJOLINGWISTYKA

Michał Głuszkowski: Całościowe badania społeczności językowych

MULTIMODALNOŚĆ

Elwira Bolek: Gra znakami i znaczeniami w polskim artystycznym plakacie teatralnym

Celina Heliasz: Motoryka – gestyka – frazeologia

DEBIUTY

Katarzyna Wasilewska: Frekwencja oraz funkcje przyimków złożonych i wtórnych w sprawozdaniach administracyjnych

 

Nowy numer będzie dostępny w wolnym dostępie pod adresem:

 

http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/archiwum

 

(tam też wszystkie poprzednie numery

oraz książki z serii „Biblioteka LingVariów”)