Redakcja

prof. dr hab. Mirosław Skarżyński (red. nacz.)

dr hab. Maciej Rak (z-ca red. nacz.)

dr Tomasz Kurdyła (sekretarz redakcji)

dr Anna Czelakowska