Recenzenci rocznika XV, 2020

prof. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

prof. Jerzy Bartmiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. Wojciech Chlebda, Uniwersytet Opolski

prof. Magdalena Danielewiczowa, Uniwersytet Warszawski

prof. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. Instytutu Języka Polskiego PAN

prof. Bogusław Dunaj, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Anna Engelking, prof. Instytutu Slawistyki PAN

prof. Jan Fellerer, University of Oxford

dr hab. Justyna Garczyńska, Uniwersytet Warszawski

prof. Maciej Grochowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. Instytutu Slawistyki PAN

dr hab. Irena Jaros, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

prof. Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Irena Kaproń-Charzyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski

prof. Małgorzata Kita, Uniwersytet Śląski

prof. Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski

prof. Stanisław Koziara, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

dr Rolandas Kregždys, Lietuvos kultūros tyrimų institutas

dr hab. Agnieszka Libura, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Uniwersytet Jagielloński

prof. Tomasz Mika, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

prof. Alicja Nagórko, Humboldt-Universität zu Berlin

prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. Uniwersytetu Śląskiego

prof. Joanna Okoniowa, Instytut Języka Polskiego PAN

dr hab. Marceli Olma, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

dr hab. Norbert Ostrowski, Uniwersytet Jagielloński

prof. Anna Pajdzińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

prof. Alicja Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr Patrycja Potoniec, Instytut Badań Literackich PAN

prof. Jerzy Reichan, Instytut Języka Polskiego PAN

prof. Janusz Rieger, Instytut Slawistyki PAN

prof. Elżbieta Sękowska, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Jan Sokołowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. Marek Stachowski, Uniwersytet Jagielloński

prof. Elżbieta Tabakowska, Uniwersytet Jagielloński

prof. Krystyna Waszakowa,  Uniwersytet Warszawski

prof. Maria Wojtak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN