Recenzenci rocznika 2021

prof. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
prof. Tilman Berger, Eberhard Karls Universität Tübingen
dr hab. Monika Buława, Instytut Języka Polskiego PAN
dr Hanna Burkhardt, Humboldt-Universität zu Berlin
dr hab. Waldemar Czachur, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Feliks Czyżewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Magdalena Danielewiczowa, Uniwersytet Warszawski
prof. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. Instytutu Języka Polskiego PAN
dr hab. Adam Dobaczewski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dr hab. Gabriela Dziamska-Lenart, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
dr hab. Renata Dźwigoł, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. Instytutu Slawistyki PAN
dr hab. Aleksandra Janowska, prof. Uniwersytetu Śląskiego
dr hab. Irena Jaros, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. Alina Kępińska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
dr Anna Kisiel, Katholieke Universiteit Leuven
prof. Małgorzata Kita, Uniwersytet Śląski
prof. Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski
dr hab. Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
prof. Ewa Kołodziejek, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Anna Kostecka-Sadowa, prof. Instytutu Języka Polskiego PAN
prof. Stanisław Koziara, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
dr hab. Agnieszka Libura, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. Bronisława Ligara, Uniwersytet Jagielloński
prof. Tadeusz Lewaszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Uniwersytet Jagielloński
prof. Tomasz Mika, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
dr hab. Andrzej Moroz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
prof. Alicja Nagórko, Humboldt-Universität zu Berlin
prof. Aleksandra Niewiara, Uniwersytet Śląski
dr hab. Norbert Ostrowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Magdalena Pastuch, prof. Uniwersytetu Śląskiego
prof. Halina Pelcowa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Alicja Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. Jerzy Reichan, Instytut Języka Polskiego PAN
prof. Artur Rejter, Uniwersytet Śląski  
prof. Janusz Rieger, Instytut Slawistyki PAN
dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, prof. Instytutu Języka Polskiego PAN
prof. Katarzyna Skowronek, Instytut Języka Polskiego PAN
dr hab. Jan Sokołowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Joanna Szadura, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Ryszard Tokarski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski
prof. Björn Wiemer, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
dr hab. Izabela Winiarska-Górska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Alicja Witalisz, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
prof. Maria Wojtak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN