Recenzenci rocznika XIII, 2018

dr hab. Nina Barszczewska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Wiesław Boryś, Instytut Slawistyki PAN

prof. Magdalena Danielewiczowa, Uniwersytet Warszawski

prof. Bogusław Dunaj, Uniwersytet Jagielloński

prof. Barbara Hlibowicka-Węglarz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Piotr Garbacz, Universitetet i Oslo

dr hab. Justyna Garczyńska, Uniwersytet Warszawski

prof. Maciej Grochowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski

prof. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski

prof. Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

prof. Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski

dr. hab. Krystyna Kowalik, prof. Instytutu Języka Polskiego PAN

проф. Алла Кравчук, Львівський національний університет ім. Івана Франка

dr Emilia Kubicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Agnieszka Libura, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. Ewa Malinowska, Uniwersytet Opolski

prof. Irena Maryniakowa, Instytut Slawistyki PAN

dr hab. Tomasz Mika, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

dr hab. Beata Milewska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. Uniwersytetu Śląskiego

prof. Joanna Okoniowa, Instytut Języka Polskiego PAN

dr hab. Norbert Ostrowski, Uniwersytet Jagielloński

prof. Halina Pelcowa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. Alicja Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr Dariusz Piwowarczyk, Uniwersytet Jagielloński

prof. Jerzy Reichan, Instytut Języka Polskiego PAN

prof. Janusz Rieger, Instytut Slawistyki PAN

prof. Elżbieta Sękowska, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Piotr Sobotka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. Marek Stachowski, Uniwersytet Jagielloński

prof. Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski

prof. Krystyna Waszakowa,  Uniwersytet Warszawski

prof. Bożena Witosz, Uniwersytet Śląski

dr hab. Hubert Wolanin, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Zofia Zaron, prof. Uniwersytetu Warszawskiego