Recenzenci rocznika XIV, 2019

prof. Jan Adamowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Nina Barszczewska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Jerzy Bartmiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. Leszek Bednarczuk, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

prof. Wiesław Boryś, Instytut Slawistyki PAN

prof. Wojciech Chlebda, Uniwersytet Opolski

dr hab. Waldemar Czachur, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Anna Engelking, prof. Instytutu Slawistyki PAN

prof. Jan Fellerer, University of Oxford

dr Piotr Garbacz, Universitetet i Oslo

prof. Maciej Grochowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Mariola Jakubowicz, profesor Instytutu Slawistyki PAN

prof. Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski

prof. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski

prof. Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

prof. Małgorzata Kita, Uniwersytet Śląski

prof. Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski

dr Tomasz Klimkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Małgorzata Marcjanik, Uniwersytet Warszawski 

prof. Irena Maryniakowa, Instytut Slawistyki PAN

dr hab. Tomasz Mika, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

prof. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński

prof. Alicja Nagórko, Humboldt-Universität zu Berlin

prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. Uniwersytetu Śląskiego

prof. Joanna Okoniowa, Instytut Języka Polskiego PAN

dr hab. Marceli Olma, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

dr hab. Norbert Ostrowski, Uniwersytet Jagielloński

prof. Anna Pajdzińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. Alicja Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr Dariusz Piwowarczyk, Uniwersytet Jagielloński

prof. Jerzy Reichan, Instytut Języka Polskiego PAN

dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. Instytutu Slawistyki PAN

prof. Elżbieta Sękowska, Uniwersytet Warszawski

prof. Marek Stachowski, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Arleta Szulc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. Ryszard Tokarski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. Krystyna Waszakowa,  Uniwersytet Warszawski

prof. Maria Wojtak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN