Recenzenci rocznika 2022

 

prof. dr hab. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Monika Buława, prof. Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk 
dr Hanna Burkhardt, Humboldt-Universität zu Berlin
prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski 
dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Adam Dobaczewski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Gabriela Dziamska-Lenart, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Wanda Fijałkowska, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Michał Głuszkowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
dr hab. Ewa Horyń, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk 
dr hab. Irena Jaros, prof. Uniwersytetu Łódzkiego 
проф. Євгенія А. Kapпiлoвcькa, Інститут української мови Національної академії наук України
dr hab. Alina Kępińska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Małgorzata Kita, Uniwersytet Śląski w Katowicach 
dr hab. Iwona Kosek, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
prof. dr hab. Stanisław Koziara, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
dr hab. Agnieszka Libura, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego 
dr hab. Agnieszka Mac, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego 
prof. dr hab. Tomasz Mika, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. dr hab. Alicja Nagórko, Humboldt-Universität zu Berlin
prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Aleksandra Niewiara, Uniwersytet Śląski w Katowicach 
prof. dr hab. Małgorzata Nowakowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Roman Opiłowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego 
dr hab. Błażej Ossowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Kaźmierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski 
dr hab. Magdalena Pastuchowa, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
prof. dr hab. Halina Pelcowa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Jerzy Reichan, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Artur Rejter, Uniwersytet Śląski w Katowicach 
dr hab. Ewa Rudnicka, Uniwersytet Warszawski 
prof. dr hab. Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Elżbieta Sękowska, Uniwersytet Warszawski 
dr hab. Jan Sokołowski, Uniwersytet Wrocławski 
dr hab. Joanna Szadura, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Joanna Szczęk, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego 
prof. dr hab. Ryszard Tokarski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Anna Tyrpa, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Izabela Winiarska-Górska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego 
dr hab. Alicja Witalisz, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
prof. dr hab. Maria Wojtak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Mariola Wołk, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
dr hab. Magdalena Żabowska, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk