Recenzenci rocznika XII, 2017

prof. dr hab. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Wiesław Boryś, Instytut Slawistyki PAN

dr hab. Renata Bura, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Barbara Falińska, Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Adam Fałowski, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Maciej Grochowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński, Instytut Języka Polskiego PAN

dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. w Instytucie Slawistyki PAN

prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski

проф. Євгенія A. Карпіловська, Національна академія наук України

prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski

dr hab. Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski

проф. Алла Кравчук, Львівський національний університет імені Івана Франка

dr hab. Tomasz Mika, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. A. Nagórko, Humboldt-Universität zu Berlin

dr hab. S. Niebrzegowska-Bartmińska, prof.  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. A. Niewiara, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Joanna Okoniowa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

prof. dr hab. A. Pajdzińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. A. Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. J. Rieger, Instytut Slawistyki PAN

prof. dr hab. E. Sękowska, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. M. Stachowski, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. D. Szumska, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Bogusław Wyderka, Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. Zofia Zaron, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. A. Zajda, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN

prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk, Uniwersytet Śląski