Redakcja

dr hab. Maciej Rak, prof. UJ (redaktor naczelny)

dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ 

dr Anna Czelakowska

dr Tomasz Kurdyła (sekretarz redakcji)

 

prof. dr hab. Mirosław Skarżyński (1952–2019) (redaktor honorowy)