Redakcja

prof. dr hab. Mirosław Skarżyński (redaktor honorowy)

dr hab. Maciej Rak (redaktor naczelny)

dr hab. Kinga Tutak

dr Anna Czelakowska

dr Tomasz Kurdyła (sekretarz redakcji)