Bieżący numer

Wspomnienie

23 sierpnia 2019 r. zmarł w Kielcach w wieku 67 lat prof. dr hab. Mirosław Skarżyński, założyciel i redaktor naczelny „LingVariów”, całe życie związany z Uniwersytetem Jagiellońskim.

     Pan Profesor był bardzo wymagający i to nie tylko w stosunku do członków redakcji, ale też do wszystkich, którzy mieli styczność z pismem, czyli autorów, recenzentów, wydawnictwa. Ale najbardziej był wymagający w stosunku do siebie, po prostu żył „LingVariami”. Cały czas zabiegał o dobro pisma i poziom publikowanych w nim artykułów.

     Był niezwykle pracowity. Przejawiało się to nie tylko w działaniach na rzecz „LingVariów” i edytorskiej skrupulatności w pracy redakcyjnej, ale też w twórczości naukowej. Pisał systematycznie artykuły i książki w ostatnim czasie głównie z zakresu historii polskiego językoznawstwa.

     Dzięki utworzeniu w „LingVariach” działu Z przeszłości językoznawstwa, a także zainicjowaniu serii sympozjów „Przypomnienia” Prof. Mirosław Skarżyński zintensyfikował badania nad naszą tożsamością lingwistyczną. Uczył nas (członków redakcji) zawsze, żeby patrzeć nie tylko do przodu, ale również wstecz, na dokonania naszych poprzedników. W 2007 r. powołał do życia „Bibliotekę LingVariów”, w której dotychczas wyszło 27 tomów.

     Był bardzo odważny, zwłaszcza podejmując w końcu 2005 r. śmiałą decyzję o utworzeniu na nowo powstałym Wydziale Polonistyki UJ pisma językoznawczego. Lingwiści mieli już wtedy gdzie publikować, kolejne czasopismo mogło się utrzymać (jako lokalny periodyk), upaść lub się rozwijać. Dzięki zaangażowaniu Pana Profesora „LingVaria” nie upadły i nie są lokalne, rozwijają się od kilkunastu lat, stanowiąc konkurencję – w dobrym tego słowa znaczeniu – dla czasopism o renomie ustalonej już przed kilkudziesięciu laty.

     Dzięki Prof. Mirosławowi Skarżyńskiemu „LingVaria” są miejscem spotkania językoznawców, którzy widzą język z różnych perspektyw, na łamach pisma dokonuje się wymiana myśli polskiej i obcej, a także debiutują młodzi (niektórzy z pierwszych debiutantów to już doktorzy habilitowani).

     W ostatnim (wiosennym) numerze „LingVariów” znalazł się artykuł Pana Profesora Geneza i początki Studium Słowiańskiego UJ, który był zapowiedzią przygotowywanej przez niego monografii. W jesiennych „LV” miał się ukazać artykuł o recepcji szkoły kazańskiej w polskiej lingwistyce. Prac tych z krzywdą dla nas, obecnych i przyszłych czytelników, los nie pozwolił Mu doprowadzić do końca.

Profesor Mirosław Skarżyński pozostał z nami w swoich książkach, w zapamiętanych opowieściach i w „LingVariach”, które są dziełem Jego życia.

Maciej Rak

W numerze

Spis treści

 

Od redaktora naczelnego

 

Zagadnienia ogólne

Michaił Kotin: Ontogenetyczny i filogenetyczny wymiar zmian językowych w zakresie gramatyki

Renata Przybylska: Sygnały metaforyczności w tekstach użytkowych – na przykładzie metaforyki sportowej

                                                                                                                     

Polszczyzna współczesna

Magdalena Danielewiczowa, Izabela Duraj-Nowosielska: Polski bezokolicznik celu przy czasownikach ruchu

Adam Fałowski: Ile jest słów pochodzenia ukraińskiego we współczesnej polszczyźnie ogólnej

Natalia Długosz: Co kryje w sobie koronaparty? Językowy obraz pandemicznej uciechy wśród polskiej młodzieży studenckiej (na podstawie danych eksperymentalnych)

Konrad K. Szamryk: Stylizacja na język warszawskich blokersów w kreskówce Blok ekipa

 

Polszczyzna historyczna

Dorota Rojszczak-Robińska, Magdalena Wismont, Kinga Zalejarz, Ewa Nowak-Pasterska, Aleksandra Deskur: Specyfika staropolszczyzny a anotacja gramatyczna. O potrzebie nowych wartości

Dorota Adamiec, Włodzimierz Gruszczyński, Magdalena Majdak, Mateusz Żółtak: Barokowa polszczyzna w internecie, czyli Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku

Marek Łaziński, Rafał L. Górski, Michał Woźniak: Korpusy XIX w. Uniwersytetu Warszawskiego i IJP PAN

Barbara Batko-Tokarz: O guście ze smakiem w aspekcie kulinarnym – czyli kiedy i dlaczego gust utracił w polszczyźnie znaczenie dosłowne

Jolanta Klimek-Grądzka: Umieranie i śmierć w polskojęzycznych drukach prawosławnych z kręgu Akademii Mohylańskiej

Magdalena Gozdek, Ewa Woźniak: Słownictwo religijne a reformacja. Głos w dyskusji nad konfesyjnym zróżnicowaniem polskiej leksyki w XVI wieku

 

Dialektologia

Janina Labocha: Zaolziańska wspólnota w trosce o tożsamość językową i kulturową

Etymologia

Taras PytsDeutsche Appellativa zur Bezeichnung von Metallgiessern im Spiegel Polnischer, Ukrainischer und Weissrussischer Sprachdenkmäler

 

Onomastyka

Mariusz Rutkowski: Onomastyka otwarta. Współczesne kierunku rozwoju polskich badań nad nazwami własnymi

Tetiana Chernysh, Serhii Yermolenko: Warsow and Kyiv lodging establishment names of the early 20 th.

Rafał Mazur: O nazwach handlowych polskich miodów pitnych – między tradycją a nowoczesnością

Anna Pilińska: Krakuś, radomek, warszewik i gdańskmen – uwagi o ekspresywnej potencji słowotwórczej wybranych nazw miast

 

Z przeszłości językoznawstwa

Zofia Kubiszyn, Monika Szpiczakowska: Pamięć nostalgiczna i językowa w listach lwowian do profesor Zofii Kurzowej (w dwudziestą rocznicę śmierci Uczonej)

Język polski za granicą

Bartosz T. Wojcechowski, Wladysław T. Miodunka: Mikołaj Rej i jego epoka po japońsku. Rozważania na marginesie książki ミコワイ・レイ氏の鏡と動物園 Zwierciadło i Zwierzyniec Pana Mikołaja Reja

Biblioteka LV

Informacje dla autorów